Opieka nad dziećmi

Obowiązkiem każdego rodzica jest utrzymywanie swojego dziecka niezależnie od relacji w jakich jest aktualnie z drugim rodzicem. Spełniać go musi aż do momentu, kiedy dziecko się usamodzielni. Nie jest to jednoznaczne z ukończeniem osiemnastego roku życia przez potomka, może być to do końca studiów, o ile sąd nie zdecyduje inaczej. Wielu rodziców jednak uchyla się od tego obowiązku i go zaniedbuje. Gdy polubowne załatwienie sprawy nie jest możliwe – należy udać się do sądu, aby wyegzekwować swoje prawa.

Złożenie pozwu

W Sądzie Rejonowym, właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka lub pozwanego (czyli osoby, od której wymaga się płacenia alimentów) składa się pozew. Już na tym etapie warto skorzystać z usług dobrego adwokata. Mimo, że takie sprawy zazwyczaj są proste i przyspieszone oraz nie wymagają obecności w sądzie, to jednak skorzystanie z usług prawnika z pewnością jeszcze bardziej przyspieszy całą sprawę. Adwokat dzięki umiejętnościom skorzystania z wszystkich instrumentów procesowych ma zdecydowanie większą skuteczność. Nie bez znaczenia jest też poprawnie wypełniony wniosek – każde wezwanie do uzupełnienia to przedłużenie się sprawy. Ponadto adwokat, jako doświadczona osoba, będzie doskonale wiedzieć co robić w przypadku, gdy pozwana strona próbuje zaniżyć wartość alimentów, poprzez ukazanie w sądzie rzeczywistej sytuacji pozwanego. Składając pozew samodzielnie należy starannie wypełnić wniosek, prawidłowo uzupełnić wszystkie dane i najważniejsze – poprawnie uargumentować swoje roszczenia. 

Decyzja sądu

Sąd decyduje o wysokości alimentów, uwzględniając potrzeby dziecka (usprawiedliwione) oraz wysokość dochodów pozwanego. W przypadku wygranej sprawy zarówno w całości lub w przeważającej części można starać się o odzyskanie kosztów od przegranego. Tym bardziej warto skorzystać z usług adwokata – nie dość, że jest to opcja na szybsze i praktycznie bezproblemowe rozwiązanie sprawy, to nie ponosi się w efekcie żadnych kosztów z tym związanych. Kwota alimentów nie jest stała – można wystąpić o podwyższenie, gdy z wiekiem potrzeby dziecka się zwiększają. Niestety świadczenia mogą się też obniżyć w sytuacji, gdy sytuacja zobowiązanego do płatności uległa zmianie i jego zarobki są mniejsze. Wygrana sprawa o alimenty to jednak tylko połowa sukcesu, kolejną rzeczą jest wyegzekwowanie swoich należności. Jeśli trwa to nieco dłużej, a adwokat ustali bezskuteczność egzekucji alimentów, to można skorzystać z funduszu alimentacyjnego, o ile dochody na członka rodziny nie przekraczają 725 zł. 

Jeśli szukasz profesjonalnego wsparcia prawnego w powyższym zakresie, sprawdź naszą ofertę https://kancelariabutny.pl/porady-prawne-gdynia/adwokat-rodzinny/

Comments

  1. Brak pomocy ze strony prawnika spowodował, że wysokość alimentów mnie przerosła. Była zdecydowanie niedostosowana do moich możliwości. Natomiast brak wpłat lub niedopłat wpędziła mnie w kłopoty. Dopiero wtedy skonsultowałem się z prawnikiem, który mi pomógł https://prawokarne.info/

Comments are closed.