Szkolenie z komunikacji

Szkolenia z zakresu umiejętności interpersonalnych to dobre rozwiązanie dla każdej firmy. Niezależnie od branży i wielkości organizacji, odpowiednia edukacja i rozwój kompetencji miękkich sprawią, że atmosfera w pracy ulegnie poprawieniu, a wyniki całej firmy będą zauważalnie wyższe. Pracodawcy coraz częściej zwracają uwagę na umiejętności interpersonalne, które pozwalają w skuteczny sposób komunikować się, negocjować oraz radzić sobie z konfliktami w miejscach pracy. Jedną z popularniejszych praktyk, która wiąże się z kursami tego typu jest nauka asertywności, którą kursant może wykorzystać zarówno na płaszczyźnie zawodowej jak i prywatnej. 

Czym są umiejętności interpersonalne?

To inaczej mówiąc kompetencje miękkie, które nabywamy. W trakcie kursu uczestnicy uczą się prawidłowej komunikacji, negocjacji, aktywnego słuchania, radzenia sobie z konfliktem i asertywności. 

Jakie korzyści płyną z szkoleń umiejętności interpersonalnych?

Badania pokazują, że atmosfera w pracy ma znaczący wpływ na rotację pracowników oraz ich zdrowie. Wśród osób starających się o pracę, znaczna część z nich podkreśla, że atmosfera w przyszłej pracy ma dla nich duże znaczenie. Nacisk na umiejętności interpersonalne wśród pracowników sprawia, że komunikują się oni w lepszy sposób, prawidłowo formułują swoje potrzeby i oczekiwania, potrafią negocjować i aktywnie słuchają. Rozwój takich umiejętności stanowi znaczne ułatwienie w budowaniu zespołu i pozwala na uzyskanie lepszych wyników całej firmy. Osoby, które biorą udział w takich szkoleniach mają możliwość szybkiego zastosowania swojej wiedzy w codziennych sytuacjach, przez co podnosi się ich motywacja do szkoleń. 

Jak wygląda szkolenie umiejętności interpersonalnych?

Szkolenia interpersonalne typu cechują się dużą ilością praktycznej wiedzy. Zajęcia prowadzone są w małych grupach, w odpowiednio przygotowanych pomieszczeniach, które sprzyjają w procesie uczenia się. Kurs opiera się na case study, rozmowach grupowych i zespołowych grach i zabawach, przez co jest angażujący. Kursanci mają okazję zapoznania się z konkretnymi schematami zachowań, które wymagają od nich porzucenia dotychczasowych nawyków niezgodnych z zasadami prawidłowej komunikacji. Warsztaty najczęściej prowadzone są przez wykwalifikowane osoby, które potrafią utrzymać zainteresowanie i odpowiednio kierować uwagą uczestników. Uniwersalność kompetencji miękkich, które są udoskonalane podczas kursu sprawia, że pracownicy mogą wykorzystywać je zarówno w pracy jak i w sytuacjach związanych z codziennym życiem.