zarządca

Coraz więcej osób posiadających nieruchomości decyduje się na zatrudnienie firmy, która specjalizuje się zarządzaniem nieruchomościami oraz ich obsługą techniczną. Eksperci zatrudnieni w firmie świadczą usługi z zakresu księgowości, obsługi prawnej oraz administrowania nieruchomością.

Zarządca nieruchomości – kim jest?

Zarządca nieruchomości to osoba wykonująca zadania powierzone jej przez właściciela nieruchomości. Jego zadaniem jest efektywne zarządzanie obiektem. Działania te mają na celu zwiększenie przychodów właściciela. Specjalista podejmuje decyzje związane z zarządzaniem nieruchomości, a także monitorowanie jej stanu w czasie wynajmu. Ponadto może doradzać właścicielowi, w jaki sposób utrzymać dobry stan obiektu, który przełoży się na zwiększenie zysku wynikającego z jej najmu.

Zarządzanie nieruchomością – dla kogo?

Każdy kto posiada jedną lub wiele nieruchomości może zatrudnić zarządcę. Osoba świadcząca takie usługi przejmuje na siebie wszystkie obowiązki wynikające z tytułu najmu mieszkania. Zarządca nieruchomości polecany jest każdemu, kto nie chce uczestniczyć w procesie najmu. Zatrudniając zarządcę możemy być pewni, iż wszystkie  kwestie związane z najmem mieszkania spoczywają w rękach osoby doświadczonej, która zadba o nasze interesy i to ona będzie odpowiedzialna za kontakt z najemcą oraz wynikających z tego obowiązków. Dzięki jego pracy będziemy mogli w pełni cieszyć się posiadaną nieruchomością, bez myślenia oraz angażowania swojego czasu w rozwiązywanie problemów z lokatorami.

Zarządzanie nieruchomością – zakres usług

Osoba podejmująca się zarządzania nieruchomością, przyjmuje na swoje barki ogromną odpowiedzialność. Zakres jej obowiązków jest niezwykle szeroki. Do niektórych z jej zadań należy organizowanie, kontrola oraz nadzór nad powierzoną nieruchomością. Zarządca musi czuwać nad stanem technicznym mieszkania. Niejednokrotnie zleca wykonanie drobnych napraw i konserwację urządzeń. Oprócz tego profesjonalny zarządca zajmuje się prowadzeniem dokumentacji technicznej nieruchomości oraz przygotowywaniem planu remontu. Czuwa nad terminowym uiszczaniem czynszu oraz negocjacją umów najmu. Egzekwuje zapisy ustanowione w umowie oraz dba o interesy właściciela nieruchomości. Zarządzanie nieruchomością to odpowiedzialna funkcja. To na barkach zarządcy spoczywa czuwanie nas obsługą serwisową urządzeń takich jak klimatyzacja, a nawet zlecanie przeglądu wentylacji oraz przewodów kominowych. W razie braku odpowiednich dokumentów poświadczających wykonanie wymienionych wcześniej elementów, to on odpowiada przed właścicielem.